Vill du veta mer om oss? Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor i största möjliga mån.

Normal handläggningstid för inkomna ärenden är en vecka, vilket innebär att alla frågor som berör enskilda organisationer eller tävlingar bör riktas direkt till arrangörerna i mån av möjlighet.