Israpporter är meddelanden som talar om de rådande isförhållandena på istäckta vatten och är ett hjälpmedel för såväl sjöfarten som inför långfärdsskridskoåkningen. 

Informationen om de rådande isförhållandena samlas i huvudsak in från stationer som ägnar sig åt mätning av ytvattentemperatur, satellitbilder och isbrytare. Israpporterna skickas sedan vidare till radiostationer och internetsidor för vidare rapportering. 

Hjälper föreningar att sätta framtidsprognoser

När det kommer till långfärdsskridskoåkning finns det större och mer etablerade föreningar som har tillgång till egna israpportörer. Israpportörernas observationer skickas sedan ut till medlemmarna via e-post eller telefonsvarare. 

Israpporten kommer i de flesta fall med en framtidsprognos och fungerar därför som ett stöd för föreningarnas planering av långfärdsskridskofärder kommande dag.  

Här hittar du rikstäckande israpporter

Israpporterna publiceras på flera olika plattformar som fungerar som hjälpmedel för långfärdsskridskoåkare världen över. Plattformarna är många och är ofta koncentrerade till kommuner eller mindre föreningar. Nedan listar vi de största plattformarna för israpportering. 

Skridskonätet 

Den ideella föreningen Skridskonätet rapporterar om isläget och annan relevant information rörande långfärdsskridskoåkning till sina medlemsklubbar runt om i världen.

Skridskonätet syftar till att skapa säkrare, roligare och fler skridskoturer för sina medlemmar. I dagsläget har Skridskonätet medlemsklubbar i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna och USA. 

SMHI:s istjänst

På SMHI ansvarar istjänsten för att rapportera om isläget under issäsongen som håller i mellan november och maj. Istjänsten analyserar både isen och ytvattentemperaturen i Mälaren, Vänern och Östersjön. Analyserna presenteras på Smhi:s hemsida med hjälp av rapporter och kartor.

Förutom analysen över isläget presenterar personalen på istjänsten även framtidsprognoser över både isdrift och isutbredning. 

Isplanket

På hemsidan Isplanket.com erbjöds tidigare möjligheten för privata längdskideåkare att rapportera om isläget på isarna runt om i landet. Flera liknande sidor finns dock att tillgå om du söker efter ”israpport” i din sökmotor.