Förutom ledarledda turer på isen så arrangeras det även tävlingar i långfärdsskridskoåkning. Tävlingarna arrangeras på flera ställen runt om i landet. Nedan listar vi några av de största loppen. 

Sigtunarännet

Sigtunarännet är ett skridskolopp som arrangeras av Sigtuna Sports Club och grundades när det stora Vikingarännet lades ned. Loppet genomförs över Mälaren med båda start och avslut i Sigtuna. Här åker deltagarna på naturisar som har kontrollerats innan och som plogas vid eventuellt snöfall.

Tävlingen ses främst som ett motionslopp och arrangeras i fyra olika former:

 • Fulldistans på 50 km
 • Halvdistans på 25 km
 • Ice Cross Challenge på 3 km
 • Skattjakten på 2 km  

Siljanskrinnet

Motionsloppet Siljanskrinnet arrangeras av föreningen Orsa-Mora Skating som varje år håller i aktiviteter och tävlingar för närmare 2500 personer. Som deltagare i Siljanskrinnet åker du runt Orsasjön belägen utanför Orsa i Dalarna.

Tävlingen utförs på sträckorna

 • Motionslopp 10 km 
 • Motionslopp 30 km
 • Motionslopp 60 km

Runn Winter Week

Till skillnad från de andra tävlingarna som arrangeras runt om i landet består Runn Winter Week av flera olika skridskolopp och evenemang. Evenemanget äger rum mitt i februari på årlig basis och erbjuder flera mil av plogad naturis över sjön Runn som ligger i Dalarna, mellan Borlänge och Falun. 

Tävlingarna som Runn Winter Week arrangerar är

 • Motionslopp på upp till 100 km
 • Runnloppet på 50 eller 100 km
 • Runn 200 km
 • Motionslopp 100 km
 • Företagsstafetten 
 • Runnskrinnet på 30, 60 eller 90 km
 • Lilla Runnskrinnet som är anpassat för barn.

Tavelsjörännet

Skridskoloppen i Tavelsjörännet arrangeras för både ungdomar och vuxna av föreningen Tavelsjö AIK. De olika motionsloppen utförs på Tavelsjö isbana och är öppna för alla. 

Loppen i Tavelsjörännet finns i olika klasser och distanser

 • Isutmaningen på 80 km
 • Långlopp på 32 km
 • Motionslopp på 16 km 
 • Ungdomslopp på 8,5 km

Sollentunaloppet

Sollentunaloppet arrangeras av Sollentuna Skridskosällskap som är ansluten till Friluftsfrämjandet. Normalt utförs klubbens aktiviteter på Norrvikens Sjöisbana men vid tävling och träning i hastighetsåkning använder sig föreningen istället av Östermalms IP och Sollentunavallen. 

Sollentuna loppet har både start och målgång vid Norrvikens idrottsplats. De olika tävlingsdistanserna är

 • Motionslopp på 14 eller 42 km
 • Motionslopp för barn på 7 km