UPPDATERAD ISRAPPORT

DATUMPLATSISENS TJOCKLEKISINFORMATION
2018-01-13NORRVIKEN, SÖDRA DELEN10 cm Slät och hård kärnis ända upp till en linje med Sollentuna kyrka. Sedan tunnar det ut och blir oåkbart .
2017-12-22VALLENTUNASJÖN, NORRA DELEN 15cm Stöpis som är slät och hård
2017-12-06BRUNNSVIKEN, NORRA DELEN00 cm
2017-12-06BRUNNSVIKEN, SÖDRA DELEN1-2 cm
2017-12-06NORRVIKEN, IP11 cm
2017-12-06NORRVIKEN, NORRA DELEN15 cm Hård slät kärnis ända ner mot Sollentuna gränsen där en skarp skiftning markerar ett tunnare parti på den centrala delen av sjön, som ej är bärigt
2017-12-06EDSVIKEN, BORGSUNDET00 cm
2017-12-06EDSVIKEN, NORRA DELEN0-2 cm Nylagt med öppna partier(råkar)
2017-12-06EDSVIKEN, ULRIKSDALS SLOTT00 cm