PM


Krogrännet 2018 är tyvärr inställt pga isförhållanden. Läs mer här. 

DIREKTANMÄLAN
Om man missat att anmäla sig tidigare finns det möjlighet att anmäla sig till Krogrännet på tävlingsdagen. Direktanmälan görs vid starten, nedanför Stallmästaregården mot Brunnsviken, från kl 08:30 till kl 09:30. Kostnaden 500 kr betalas kontant eller med Swish.

LOGI

Vi rekommenderar Stallmästaregården som ligger vid start och mål.

DUBBAR, PIKAR OCH STAVAR?
Alla deltagare ska ha isdubbar. Ispik och stavar får användas i motionsklasserna men inte i tävlingsklasserna.
Var är start och mål?
Start och mål ligger på södra delen av Brunnsviken, nedanför Stallmästaregården. Undvik att ta bil då det är begränsat med parkeringsplatser! Vi rekommenderar att åka med SL, se sl.se.

START
Vid starten hämtar du din nummerlapp och tidtagningspinne. Startnummerlistor finns uppsatta på startområdet. Krogrännet använder Sportident för elektronisk tidtagning. Det finns toalett men inga omklädningsrum.
 Överdrag och väskor kan du lämna på anvisad plats, dock på egen risk. 

Tävlingsklasserna startar kl 09:30. Samling hos speakern klockan 09:10 för presentation. Därefter ned till isen och förberedelser för starten.


Motionsklasserna startar efter tävlingsklasserna fram till cirka kl 10:30. Du väljer själv när du ska starta, ställ dig bara i kön i startfållan. Startfunktionärer reglerar starten. Du går fram till startenheten, sticker ner tidtagningspinnen och väntar på ljud och ljussignal. Fortsätt ner på isen och tag på dig skridskorna. Följ sedan de orange flaggorna som markerar banan.

Tidtagningspinnen förvarar du på ett säkert ställe. Den ska lämnas till målpersonalen när du går i mål. Ej återlämnad tidtagningspinne debiteras med 350 kronor.

BANAN
Banan är cirka 40 kilometer inklusive landpassager och markerad med orange flaggor och gul-röda plastband. Banan måste följas så att man under loppet inte är mer än tio meter från banans markeringar. Issäkerheten kan inte garanteras utanför banan. Var uppmärksam på eventuella sprickor och råkar. Använd eventuella utlagda landgångar och respektera funktionärernas anvisningar. Vid vändningen i norra ändan av Norrviken finns en stämplingskontroll där alla deltagare måste stämpla med sin Sportidentpinne för att bli godkända. Banan är inte avlyst så visa hänsyn till andra som befinner sig på isen eller på land. Uppträd omdömesgillt! För israpport, se hemsidan.

LANDPASSAGER
Det finns två landpassager som passeras två gånger vardera:
Mellan Brunnsviken och Edsviken, cirka en kilometer.
Mellan Edsviken och Norrviken, cirka 1,5 kilometer.
Följ markeringar och funktionärers anvisningar.

ENERGIDEPÅER
Energidepåer kommer att finnas vid Edsbergs slottspark efter cirka 13 kilometer och efter cirka 29 kilometer samt vid målet vid Stallmästaregården. Tag gärna med egen dryck för ytterligare vätskepåfyllning.

TOALETT
Toalett finns vid start/mål.

SJUKVÅRD
Mobila sjukvårdsteam kommer att finnas efter banan.

FÖRSÄKRING
Alla åkare är olycksfallförsäkrade genom Folksam.

MAXTIDER
Då vi vill att du ska komma i mål innan mörkrets inbrott måste du passera Edsbergs slottspark på hemväg senast klockan 14:00.

AVBRUTET LOPP
Om du bryter loppet måste du lämna din Sportidentpinne till funktionär eller vid målet (OBS! Pinnen måste återlämnas under tävlingsdagen). Ej återlämnad SportIdentpinne debiteras med 350 kronor.

MÅLGÅNG
Efter passering av målskynke fortsätter du framåt i fållan för tidsregistrering och lämnande av SportIdentpinnen. Följ funktionärernas anvisningar.

OMBYTE
Dusch och omklädningsrum finns inte.

PARKERING
Start och mål är beläget vid Stallmästaregården. Parkeringen närmast Stallmästaregården är reserverad för restaurangens gäster men det finns cirka hundra avgiftsbelagda parkeringsplatser utanför Stallmästaregården.

LOKALTRAFIK
Närmaste busshållplats är Norrtull, där buss 59 avgår cirka var 20 minut in mot City. Du kan även ta buss 515 till Odenplan. Närmaste T-bane- och pendeltågsstation är Odenplan, cirka 15 minuters gångväg.

PRISER
Alla deltagare får en mugg med logga. De främsta i tävlingsklasserna får hederspriser som delas ut snarast möjligt. Exakt tidpunkt meddelas av tävlingsspeakern. I motionsklasserna kommer ett antal priser att utlottas direkt vid målgång.

RESULTAT
Individuella resultat kommer att anslås på resultattavlor vid målet. Dessutom läggs resultaten ut på hemsidan. 
OBS! Vi kan inte ändra deltagarnamn i resultatlistan. Det är inte tillåtet att åka i annan persons namn.

INSTÄLLD TÄVLING
Om förhållandena är sådana att tävling inte kan genomföras kommer det att meddelas på krogrannet.nu senast onsdagen den 31 januari kl 21:00. Förbehåll: Vid drastiskt försämrade förhållanden de sista dagarna kan vi tvingas ställa in av säkerhetsskäl, även detta meddelas på krogrannet.nu.