31 Januari
Krogrännet 2018 är tyvärr inställt. Isförhållandena är inte godtagbara för lopp och kommer inte bli det då det hela tiden kommer nederbörd och plusgrader. Det blir stöp/snö som inte går att ploga bort då istjockleken är för dålig att gå ut med fordon. Ni som föranmält er kommer att få halva anmälningsavgiften återbetald. Att vara skridskolopps arrangör är en vansklig och prövande verksamhet men vi har lyckats genomföra de allra flesta gånger sedan starten 2000, (se under historik). Vi slickar såren och återkommer 2019  ,troligen söndag den 3 februari.

28 Januari
Svårt läge. Efter flera varma dagar med starkt blåst så har våra havsisar starkt underfräts och blivit farliga. Gäller Brunnsviken och Edsviken. Norrviken har stabil is fram till jästfabriken därefter är det ett stort icke bärigt område där bla två allvarliga olyckor skett. Vad som nu behövs är minusgrader utan snö som lägger sig hindrande för istillväxt. Prognosen ser i dagsläget inte så bra ut då det verkar bli snö innan tillräcklig istillväxt för plogning. Beslut tas på onsdag om lopp kommer att köras.

24 januari
Nu finns PM på hemsidan, och kan hittas här. 

23 januari
Nu börjar isarna lägga sig, israpporter hittar du i menyn eller på förstasidan.